Verdiepingsmodule Startblokken: Spel en narrativiteit

Inhoud van deze cursus

Kinderen spelen verhalen, dat kun je zien als ze bijvoorbeeld met barbies en paarden aan het handelen zijn en dat hoor je als ze de barbies laten praten tegen de paarden.
In deze module gaat het over de onmiskenbare relatie tussen spelontwikkeling en narratieve ontwikkeling. We brengen in beeld om welke activiteiten het gaat, we verdiepen ons in het begrip narrativiteit met behulp van de theorie van Bert van Oers en kijken naar de rol van de professional om deze ontwikkeling te stimuleren. Spel aan de verteltafel en regisseerspel zijn bij uitstek activiteiten waarbij spel en narrativiteit in samenhang aan bod komen.


Dit ga je leren

  • Verdiepingsmodule spel en narrativiteit opbouwen, ontwerpen en uitvoeren voor pm-ers en leerkrachten
  • Ontwerpen van werkactiviteiten met behulp van filmpjes
  • Verdiepen van kennis rondom spel en narrativiteit door gebruik te maken van diverse bronnen en spelactiviteiten zoals de verteltafel en regisseerspel

Zo gaan we te werk

Het gaat om werkactiviteiten voor jou als trainer bij de volgende inhouden:
• Wat verstaan we onder narrativiteit
• Op welke ontwikkeling zijn we uit
• Spel aan de verteltafel en regisseerspel…., wat valt daaraan te leren
• De rol van de volwassene
• Activiteiten ontwerpen om ouders hierbij te betrekken


Tijdsinvestering

3 uur


Locatie en tijden

Locatie: Utrecht

Datum: woensdag 13 december 2023 van 9.00 – 12.00 uur

Kosten per dagdeel: € 247,50

Kosten: € 473,- (2 dagdelen – incl lunch)

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws