Frea Janssen-Vos Fonds

Nieuws

Het Frea Janssen-Vos Fonds is opgericht ter nagedachtenis aan Frea Janssen-Vos, onderwijspedagoog en een belangrijke grondlegger van OGO in ons land. Zij ontwikkelde Basisontwikkeling, een spelgeoriënteerde aanpak voor jonge kinderen in kinderopvang en onderbouw van de basisschool.

Kenmerken van deze aanpak zijn:

  • brede ontwikkeling voor ieder kind
  • betekenisvolle activiteiten om tot leren en ontwikkelen te komen: lerend spel
  • professionals bemiddelen: zij ontwerpen aanbod dat voor kinderen betekenis krijgt en interessant is en stimuleren daarbinnen leerprocessen die relevant zijn

Het fonds biedt leerkrachten, pedagogisch medewerkers, nascholers en wetenschappers de gelegenheid om OGO een nieuw impuls te geven. Dit doet het fonds door:

  • het faciliteren van onderzoek uitgevoerd door studenten, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en nascholers in samenwerking met wetenschappers
  • publiceren en verspreiden van artikelen, brochures en boeken
  • het organiseren van lezingen en workshops voor studenten, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, nascholers en wetenschappers

In 2020 start het eerste onderzoek. Dit gaat een onderzoek worden naar kunstzinnige vorming in de kinderopvang en het basisonderwijs vanuit een OGO-perspectief.
Vragen die bij het onderzoek een rol gaan spelen zijn: Hoe ziet kunstzinnige vorming bij jonge kinderen eruit? Wat doe je precies met hen? En op welke ontwikkeling zijn wij uit?

Meedoen aan dit onderzoek? Als student, pedagogisch medewerker, leerkracht, nascholer of onderzoeker?
Neem dan contact met ons op via: fjvfonds@gmail.com 

Blijf up-to-date over de ontwikkelingen en neem een kijkje op onze website of volg ons op Facebook (Facebook: FJVfonds).

Terug naar overzicht
Blijf op de hoogte van nieuws