Ontwikkelingsgericht werken: een goede basis voor de toekomst!

Echte spel- en onderzoeksactiviteiten zorgen voor betekenisvolle leerinhouden. Echte problemen en kwesties dagen uit tot kritisch handelen en denken. Samen werken we aan de brede ontwikkeling van kinderen.

Blijf op de hoogte van nieuws