Pabo’s en begeleiders

Voor een goede implementatie van Ontwikkelingsgericht Onderwijs is de opleiding en nascholing van leerkrachten erg belangrijk. Binnen OGO is de leerkracht van cruciaal belang als cultuurdrager en als bemiddelaar tussen de betekenissen van leerlingen en culturele doelen. In dit proces hebben leerkrachten vaardigheden nodig als thematiseren, spel- en onderzoeksactiviteiten ontwerpen en uitvoeren, handelingsgericht observeren van leerlingen, reflecteren en evalueren.

Op de Pabo wordt de basis gelegd van de kennis en vaardigheden van (toekomstige) leraren. Het is dus van belang dat ze hier al in staat worden gesteld om op een ontwikkelingsgerichte manier naar kinderen te kijken en te leren sociaal-culturele activiteiten op te bouwen samen met leerlingen. Het opbouwen van leergemeenschap waarbinnen leerlingen samen leren hoort daarbij.

Begeleiders in de school (bv. OGO-kartrekkers) begeleiden zittende leerkrachten in hun doorgaande ontwikkeling. Net als leerlingen zijn ook leerkrachten nooit uitgeleerd: er zijn altijd nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden die samen verkend worden.

Cursus aanbod

Pabo’s en begeleiders

Blijf op de hoogte van nieuws

Privacyvoorkeur centrum

Necessary

Advertising

Analytics

Other