Schoolgerichte trajecten

Betekenisvol onderwijs voor alle kinderen en hun pedagogische medewerkers en leerkrachten is ons uitgangspunt. Samen bouwen aan onderwijs waar je wat aan hebt; nu én later. Onderwijsondersteuning betekent bij ons maatwerk. In overleg met de aanvrager wordt op een betekenisvolle manier ingezet op de verdere ontwikkeling van organisaties, teams of individuele leerkrachten.

Het onderwijs in Nederland heeft zich de afgelopen jaren met name gericht op het meten van de ontwikkeling van kinderen door het afnemen van toetsen. Dit in de vooronderstelling dat wanneer de leerkracht bepaalde input doet je de output kunt voorspellen. Beleidsmakers zien graag dat het onderwijs krachtig maar vooral ook voorspelbaar en risicovrij is. Maar onderwijs gaat over meer. Leerkrachten en leerlingen zijn niet allemaal hetzelfde en vragen niet om hetzelfde. Dat wat nodig is valt slecht te meten. Gelukkig zien wij dat de pedagogische kant van ons vak weer belangrijker wordt. We kijken niet alleen naar de opbrengsten en hoe wij zo efficiënt mogelijk de eindtermen kunnen behalen. Wij kijken vooral naar wie onze leerlingen zijn; waar zij vandaan komen, wat hen drijft en wat er gebeurt in de wereld om hen heen. Echt contact maken met je leerlingen is waar het volgens ons om draait.

Niet alleen Ontwikkelingsgerichte scholen zijn bij ons aan het juiste adres. Ook vernieuwende scholen weten de weg naar ons te vinden. Scholen die lerend spelen of onderzoekend leren centraal stellen en die hun leerlingen, maar ook hun eigen onderwijs, bekijken met een liefdevolle, kritische bril. De Activiteit werkt voor pabo’s, onderwijsbegeleidingsdiensten, schoolbesturen, schoolleiders, leerkrachten en pedagogische medewerkers. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor een goed gesprek.

Blijf op de hoogte van nieuws