Laatste nieuws

Dit boek gaat over spullen. Materialen die je als (aankomend) onderwijsprofessional kunt gebruiken bij alle activiteiten in jouw groep. Het gaat over andere spullen dan je misschien gewend bent en die je zelf wellicht helemaal nog niet kent.

In navolging van de 'Toolkit Historisch redeneren' die de MiBo groep (een netwerk van leerkrachten, onderzoekers en begeleiders van verschillende basisscholen allen werkzaam in de midden- en bovenbouw) eind 2017 n.a.v. Ontwerponderzoek samenstelde heeft de MiBo groep in het kader van kennisbenutting plus onderzoek gedaan naar uitbreiding van de deze Toolkit naar andere vakgebieden. Dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van de Toolkit naar het werken met Wetenschap & Techniek in Ontwikkelingsgericht perspectief.

Samen met leerkrachten en onderzoekers hebben medewerkers van De Activiteit in schooljaar 2016-2017 een onderzoek gedaan naar het bevorderen van historisch denken en redeneren in de midden- en bovenbouw. Tijdens dit project hebben we een toolkit ontwikkeld, die leerkrachten en hun begeleiders instrumenten in handen geeft om het historisch denken en redeneren te stimuleren.

Het Frea Janssen-Vos Fonds is opgericht ter nagedachtenis aan deze belangrijke grondlegger van OGO in ons land. Het fonds biedt leerkrachten, pedagogisch medewerkers, nascholers en wetenschappers de gelegenheid om OGO een nieuwe impuls te geven. Het gaat om specifiek praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.
Voor de eerste ronde (2020-2021) is er voor gekozen nader onderzoek te doen naar de kunstzinnige vorming van peuters in de kinderopvang en jonge kinderen in de basisschool (groep 1-3).

Ter gelegenheid van OGO-conferentie 2019 met als thema: 'Net echt!' heeft Van Gorcum in samenwerking met de ZONE redactie een special uitgebracht over Sociaal-Culturele Praktijken.

Deze toolkit is de start van een online databank, waarin De Activiteit mooie praktijken van de invoering én uitvoering van Startblokken en Basisontwikkeling gaat onderbrengen. De databank zal gaan fungeren als een rijke bron voor met name trainers en nascholers Startblokken en Basisontwikkeling. Voor goede nascholing is het van belang om kennis te hebben van de ideeën en achtergronden van de ontwikkelingsgerichte benadering van jonge kinderen en professionals, die ten grondslag liggen aan Startblokken en Basisontwikkeling. Daar begint deze toolkit mee. Vervolgens wordt ingegaan op de bijbehorende aanpak van professionalisering, die natuurlijk ook ontwikkelingsgericht is. Wat dat inhoudt beschrijven we in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt een beeld geschetst van enkele invoeringsvarianten op hoofdlijnen.

“Hoe kom ik vlot aan teksten voor mijn expertleeslessen bij het thema in de klas?”
“Tips over boeken en filmpjes bij mijn thema’s zijn zeer welkom.”

Blijf op de hoogte van nieuws