Nieuw boek! Leren in en over de wereld

Nieuws

Leren in en over de wereld.
Een ontwikkelingsgerichte didactiek voor de groepen 5 t/m 8

Kinderen doen vanaf hun geboorte mee in de wereld; ze gaan mee boodschappen doen, zijn deelnemer in het verkeer, spelen buiten of zitten op een sport- of muziekschool. Door mee te doen leren kinderen over de wereld. Ontwikkelingsgericht Onderwijs sluit aan bij dit principe en leerkrachten die hier mee werken laten kinderen door deelname aan betekenisvolle activiteiten leren in en over de wereld en zichzelf.

 

Leerkrachten in de bovenbouw hebben handvatten nodig om uitdagende en inspirerende praktijken de klas in te halen, te verkennen en op te bouwen met kinderen. Sociaal-culturele praktijken waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen, de culturele waarden en instrumenten leren kennen en gebruiken. Zoals in groep 6 waar de kinderen hun eigen moestuin runnen. De leerlingen leren het verschil tussen onkruid en kruid, snoeien, schoffelen en hoe je met slakken om kan gaan in je tuin. Ook doen zich actuele kwesties voor in de moestuin: Welke mestsoort gaan we gebruiken? Kunnen we gif gebruiken om de mieren te bestrijden? Wat doet dat met het grondwater? En hoe gezond zijn onze groenten nu ze toch ook last hebben van microplastics?

 

In Leren in en over de wereld lees je hoe je als leerkracht doelen en inhouden uit het bovenbouwcurriculum zinvol kunt verbinden aan betekenisvolle praktijken en kwesties die er toe doen. De leerkracht speelt een belangrijke rol. Leertrajecten worden samen met de groep opgebouwd. De ideeën en vragen van leerlingen worden serieus genomen, waardoor de kansen op brede en diepe leerresultaten toenemen. In dit boek vind je theoretische onderbouwingen en praktische handvatten voor deze aanpak.

 

Dit boek is een inspiratiebron en handboek voor (aankomende) leerkrachten, interne en externe begeleiders, docenten, nascholers en directies die verbetering van het onderwijs aan oudere leerlingen belangrijk vinden.

 

 

Over de auteurs

Lorien de Koning is auteur van ‘Vakken en vorming in onderzoek’. Haar expertise ligt bij het ondersteunen van leerkrachten in de bovenbouw met het ontwerpen en uitvoeren van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Ze werkt als nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit: het Landelijk Centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs te Alkmaar.

 

Bea Pompert is als auteur van onder andere ‘Naar lezen, schrijven en rekenen’, ‘Met jou kan ik lezen en schrijven’ en ‘Lezen en schrijven doe je samen’ een bekende naam in de wereld van de onderwijspedagogiek en taal in het basisonderwijs. Ze werkt als nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit: het Landelijk Centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs te Alkmaar.

 

Tonny Bruin is auteur van de brochure ‘Leiding geven in een OGO-school’. In het onderwijsveld ondersteunt ze scholen op het samen verbeteren van OGO-kwaliteit. Ze werkt als nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit: het Landelijk Centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs te Alkmaar.

 

Het boek is in onze webshop te bestellen.

Terug naar overzicht
Blijf op de hoogte van nieuws