Ook in 2022 kun je met HOREB blijven werken!

Nieuws

Ook in 2022 kun je met HOREB blijven werken!

Er is een wetswijziging in de maak die voor een aantal wijzigingen in de groepen 1 en 2 gaat zorgen. Eén ding is zeker: kleuters toetsen mag straks niet meer. In groep 1 en 2 moeten leraren leerlingen observeren om hun ontwikkeling te volgen.  Het gaat nu in de media over welke instrumenten scholen mogen gebruiken en deze instrumenten gekeurd moeten worden.
Het ministerie heeft het als volgt omschreven:

Wettelijke grondslag 
Scholen in het primair onderwijs zijn wettelijk verplicht om leerlingen in de leerjaren groep 1 t/m groep 8 systematisch te volgen met behulp van een leerlingvolgsysteem (LVS). Het staat scholen in het primair onderwijs vrij om te kiezen voor door CvTE beoordeelde LVS instrumenten, voor door andere certificerende organisaties beoordeelde LVS instrumenten of voor niet beoordeelde LVS instrumenten. Verder staat het scholen in het primair onderwijs vrij om LVS instrumenten van verschillende toetsaanbieders te combineren. 

**CvTE= College van Toetsen en Examens

Volgens de nieuwe Wet op het primair onderwijs is de school dus vrij om te kiezen met welk observatiesysteem (LVS) ze gaat werken. Dit kan een beoordeeld instrument zijn of niet. Dit kan dus ook de HOREB zijn.
Op dit moment zijn wij druk bezig te onderzoeken in welke vorm wij de HOREB kunnen aanbieden ter beoordeling.

Terug naar overzicht
Blijf op de hoogte van nieuws