Nieuw! Herziene druk ‘Lezen en schrijven doe je samen’

Nieuws

Lezen en schrijven doe je samen is een handboek voor iedereen die jonge leerlingen wil leren lezen en schrijven op een betekenisvolle manier. In andere aanpakken gaan leerlingen dikwijls in hun eentje door een leesmethode heen. In dit boek ligt de nadruk op lezen en schrijven met elkaar, in de groep én samen met de leerkracht.

In dit boek lees je hoe je lees- en schrijfactiviteiten kunt verbinden aan thema’s en onderwerpen waar jonge lezers warm voor lopen. Thema’s die relevant, actueel en interessant zijn maken dat kinderen zich betrokken voelen bij de inhoud van wat ze lezen. Daar hoort ook bij dat je kinderen zelf keuzes laat maken voor boeken en teksten. Dit zorgt voor een positieve leesverwachting en -motivatie en uiteindelijk een betere leesvaardigheid.

Lezen met begrip en woordenschatuitbreiding komen ook aan bod in combinatie met een gevarieerde leesomgeving, verschillende leesactiviteiten en het zelf schrijven van teksten. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan het eigen schrijverschap van leerlingen bij hun spelverhalen en het thema in de groep.

De voorbeelden in het boek zijn afkomstig uit de groepen 2/3, 3 en 3/4 van verschillende scholen. Deze uitwerkingen geven een helder beeld van de rol die de leerkracht heeft als ontwerper en begeleider.

Met dit praktische handboek kunnen leerkrachten, pabostudenten en hun begeleiders en docenten direct aan de slag!

Dit boek is via onze webshop te bestellen.

Terug naar overzicht
Blijf op de hoogte van nieuws