Onderzoek kunstzinnige vorming

Nieuws

Het Frea Janssen-Vos Fonds is opgericht ter nagedachtenis aan deze belangrijke grondlegger van OGO in ons land. Het fonds biedt leerkrachten, pedagogisch medewerkers, nascholers en wetenschappers de gelegenheid om OGO een nieuwe impuls te geven. Het gaat om specifiek praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Voor de eerste ronde (2020-2021) is er voor gekozen nader onderzoek te doen naar de kunstzinnige vorming van peuters in de kinderopvang en jonge kinderen in de basisschool (groep 1-3).

We hebben het bij kunstzinnige vorming over alle in onze cultuur voorkomende kunstzinnige uitingsvormen: muziek, dans, beeldende kunst, architectuur, theater, literatuur, film en fotografie. Het onderzoek moet uitgevoerd worden op basis van onderstaande uitgangspunten:

  • Het onderzoek wordt ingericht op basis van een OGO-kijk op onderwijs en educatie en de speltheorie van Bert van Oers.
  • Het onderzoek wordt theoretisch onderbouwd vanuit de CHAT (Cultuurhistorische Activiteitstheorie).
  • De onderzoeker start vanuit een zelfgekozen kunstvorm en verbindt daar minstens één andere kunstvorm aan.
  • Reflectie op kunstzinnige uitingen hoort altijd bij het daadwerkelijke handelen en het maken van producten.
  • Het onderzoek is criteriumgericht. Dat betekent dat de onderzoeker samen met de deelnemers (leerkrachten, pm’ers, begeleiders) criteria bepaalt voor voortgang en succes.
  • De onderzoeker verplicht zich tot het schrijven van minimaal 2 publicaties en gaandeweg een eindrapportage. In deze eindrapportage worden suggesties voor de praktijk verbonden aan ideeën voor begeleiding en nascholing.

Dus: heb jij de Academische Pabo gedaan (of een andere pedagogische studie aan een universiteit) en sta je nu voor de klas? Of ben je een jonge onderzoeker, heb je een aanstelling op een universiteit of hogeschool en vorm je een goed duo met een ervaren leerkracht en/of een professional in de kinderopvang? En bovenal, heb je kennis van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) en affiniteit met kunstzinnige vorming? Dan is dit onderzoek jou op het lijf geschreven. Wil je weten op welke manier je in aanraking komt voor de uitvoering van dit onderzoek? Neem dan contact met ons op: fjvfonds@gmail.com

Terug naar overzicht
Blijf op de hoogte van nieuws