Ontwikkelingsgericht Onderwijs is een merknaam!

Nieuws

Ontwikkelingsgericht Onderwijs is een merknaam!

Onlangs is er een nieuw initiatief gelanceerd dat het Nederlandse basisonderwijs volledig op de schop wil nemen. Daarvoor is een Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs opgericht (zie https://www.taskforceoo.nl/) die haar plannen ontvouwt met gebruik making van het concept ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs’. Hiermee is een uiterst verwarrende situatie ontstaan, doordat de visie van deze Taskforce op Ontwikkelingsgericht Onderwijs NIET overeenstemt met ons al bekende, gerenommeerde concept OGO. Ontwikkelingsgericht Onderwijs gebaseerd op de Cultuur-historische Activiteitstheorie (CHAT) is niet hetzelfde als gepersonaliseerd leren of autonoom leren. Ontwikkelingsgericht Onderwijs onderstreept altijd het belang van de leerkracht die binnen betekenisvolle culturele praktijken leerling vooruit probeert te brengen naar een eigen kritische deelname aan de cultuur. Gepersonaliseerd en autonoom leren vertelt dus het halve verhaal en is dus bedrieglijk vanuit ons standpunt en kan al helemaal niet verbonden worden met een concept dat als sinds de jaren tachtig een eigen en onvervreemdbare invulling heeft in schoolse praktijken, theorievorming, en empirisch onderzoek. Deze gezamenlijke inspanningen dienen de vestiging van dit schoolconcept als een valide benadering van onderwijsinnovaties. Daarom dient OGO dus als een merknaam beschouwd te worden en moeten we ons niet laten misleiden door deze ‘Taskforce’.
Het is niet verwonderlijk dat anderen proberen te profiteren van de succesvolle naam van Ontwikkelingsgericht Onderwijs, maar wees op je hoede. De verwatering en ontwaarding van de naam Ontwikkelingsgericht Onderwijs is niet alleen schadelijk voor OGO-scholen, maar doet de gehele onderwijsvernieuwing geen goed. Helderheid van terminologie in spreken en denken willen we onze leerlingen meegeven, maar geldt natuurlijk ook voor de deelnemende leerkrachten, schoolbesturen, begeleiders, onderzoekers!

Terug naar overzicht
Blijf op de hoogte van nieuws