Netwerk Trainers Zin in Lezen 2024-2025

Inhoud van deze cursus

Als u gebruik wilt maken van de 10% korting voor 2 opvolgende jaren kunt u dit bij de inschrijving aangeven bij het vak: Opmerkingen 

In dit netwerk komen opgeleide trainers (vanuit de ‘Cursus Trainer Zin in Lezen’) vier keer per jaar samen. De activiteiten die in het netwerk aan bod komen zijn gericht op verdieping en ontwikkeling. Onderzoek over lezen en schrijven wordt gevolgd en besproken in het licht van Zin in Lezen.
De eigen vragen en werkzaamheden vormen het praktijkkader om de aanpak Zin in Lezen steeds beter in handen te krijgen.
Praktijkonderzoek, evaluatieonderzoek en verhalend onderzoek zijn hierbij onze methoden.


Dit ga je leren

 • Ontwikkelingsgericht begeleiden en nascholen
 • Verbeteren van implementatietrajecten ZIL
 • Interessante werkactiviteiten voor leerkrachten, onder- en bovenbouwteams en hele teams ontwerpen, uitvoeren en vastleggen
 • Bronnenonderzoek verbinden aan praktijken

Zo gaan we te werk

Zo gaan we te werk:

 • Delen van praktijken gericht op verbetering
 • Werkactiviteiten gericht op oriëntatie, implementatie en borging van ZIL
 • Nieuwe middelen en materialen leren hanteren
 • Eigen ontwikkeling monitoren: blijven schrijven in logboek en portfolio
 • Literatuur:

  • De literatuur wordt bepaald a/d/h/v/ de praktijken en leervragen van de deelnemers
  • Actuele bronnen: nieuw onderzoek, nieuwe uitgaven Stichting Lezen, SLO
  • Artikelen in Zone over ZIL
  • Artikelen uit andere vakbladen over lezen, schrijven, mondeling taal, meertaligheid, kansen voor kinderen etc.

  • Tijdsinvestering

  • Vier bijeenkomsten van 6 uur (24 uur)
  • Bronnenonderzoek, artikelen lezen (36 uur)
  • Praktijkonderzoek voorbereiden voor het netwerk (24 uur)
  • Eigen ontwikkelportfolio als trainer opbouwen: bv. zelf een artikel schrijven, werkactiviteiten als trainer ontwikkelen, voorbeeldfilmpjes maken e.d. (12 uur)
  • Bovenstaande tijdsinvestering is gericht op behouden van certificering en vermelding als gecertificeerd trainer Zin in Lezen op de website www.zininlezen.com.


   Locatie en tijden

   Locatie: Domstad Utrecht

   Tijden: Vrijdagen van 9.00 – 16.00 uur

   • 6 september 2024
   • 15 november 2024
   • 7 februari 2025
   • 9 mei 2025

   Docenten: Tonny Bruin en Bea Pompert

   Deze cursus kan doorgang vinden bij minimaal 9 deelnemers

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's

  Cursus- en vergadercentrum Domstad
  6-09-2024, 15-11-2024, 07-02-2025 en 09-05-2025 van 9.00-16.00 uur
  Ik wil mij als particulier inschrijven

  x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


  Totaalprijs

  Het verzenden kan even duren!

  U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail