OGO in het primair onderwijs

Ontwikkelingsgericht Onderwijs is betekenisvol onderwijs, voor leerlingen en leerkrachten. Het gaat om activiteiten die herkenbaar zijn, die echte kwesties in zich dragen en uitnodigen tot spel en onderzoek. Dikwijls zijn het actuele thema’s waaraan de leerlingen gaan deelnemen. De leerkracht weet leerprocessen te verbinden aan activiteiten die er voor de kinderen toe doen. We hebben de hele ontwikkeling van het kind op het oog. Als je in de onderbouw meespeelt in het restaurant leer je samenwerken, problemen oplossen, netjes opruimen, een menu samenstellen, hoeveelheden berekenen en nog veel meer. Ook in de bovenbouw ontwikkelen leerlingen zich in brede zin binnen thema’s die bij hun leefwereld passen, zoals mode, de drukkerij, puberteit of goede doelenacties.

OGO maak je samen. Van Oers noemt dat: onderwijs op de werkvloer tot stand brengen in hypothetische leertrajecten. Daarbij worden de onderwijsbehoeften van leerlingen, hun eigen motieven en betekenissen verbonden aan culturele betekenissen binnen een beredeneerd activiteitenaanbod. Om dat te kunnen hebben leerkrachten HOREB tot hun beschikking. Een uitgekiend observatie, registratie en evaluatie-instrument waarmee voor alle leerlingen een rijk onderwijsaanbod kan worden ontworpen.

Goed onderwijs komt tot stand als leerlingen en leerkrachten elkaar ontmoeten in activiteiten die uitnodigend en spannend zijn. Je wilt graag, je bent actief en je hebt elkaar nodig. Zo ontstaan Zones van naaste ontwikkeling waaraan je je op kunt trekken en waarin je nieuwe dingen leert.

Cursus aanbod

Primair Onderwijs

Blijf op de hoogte van nieuws