Voorschool/Startblokken

Startblokken is een pedagogisch werkplan voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Basisontwikkeling gebruikt dezelfde aanpak in groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Startblokken van Basisontwikkeling bevorderen een brede persoonsontwikkeling bij kinderen van 0 tot 8 jaar. Startblokken van Basisontwikkeling laten pedagogisch medewerkers, peuterleidsters en leerkrachten aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen. In het – door de leidster en leerkracht begeleide en gestuurde – spel liggen de beste mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit. Dé voorwaarden voor een continue ontwikkeling van jonge kinderen. Startblokken van Basisontwikkeling gun je daarom elk kind! In Startblokken van Basisontwikkeling nemen kinderen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema’s. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: ‘groot zijn’, meedoen aan de wereld om zich heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. De pedagogisch medewerksters, leidsters en leerkrachten zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. In Basisontwikkeling wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.

Voor trainers:

De Basiscursus Startblokken van Basisontwikkeling voor aanstaande trainers is gericht op twee activiteiten: goed leren kennen van het werkplan als geheel en leren om op ontwikkelingsgerichte wijze trainingen en ondersteuningsactiviteiten uit te voeren. De deelnemers bouwen tijdens de cursus een portfolio op, dat beoordeeld wordt door de ontwikkelaars. Het portfolio is SMART-geformuleerd, zodat de deelnemers hun eigen ontwikkeling goed in beeld kunnen brengen. Om voor certificering in aanmerking te komen en als officiële Startblokkentrainer geregistreerd te worden, worden de 36 uren van de Basiscursus aangevuld met nog eens 12 contacturen door:

 • 1 verplichte verdiepingsdag ‘Werken met de Digitale HOREB’ (6 uren) en
 • 1 keuze-activiteit (6 uren):
 • supervisie op de werkvloer
 • deelname aan onderbouwstudiedagen van De Activiteit of OGO-Academie
 • in-service training op de eigen werkplek met collega’s
 • verdiepingsdagen voor trainers

Toelatingseisen:

 • HBO-opleiding afgerond
 • MBO-4 opleiding afgerond en minimaal 5 jaar ervaring als coach of leidinggevende

Bij een MBO-4 opleiding met minimaal 5 jaar werkervaring krijgt u voor de start van de cursus een assessment. (Wanneer deelnemers geen coachervaring hebben, dan volgen ze voor certificering, naast de Basiscursus voor Trainers ook de Coach-Tweedaagse).

Trainers volgen na certificering elke 2 jaar een hercertificeringstraject om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten. Hiervoor nemen ze deel aan naar keuze:

 • het trainersnetwerk (hierin wordt o.a. aandacht besteed aan HOREB), of
 • een HOREB-verdiepingsdag én een andere verdiepingsdag naar keuze, of
 • een HOREB-verdiepingsdag én de tweejaarlijkse Startblokkenconferentie.

De  andere verdiepingsdagen (bestaat uit 2 modules) voor trainers gaan over:

 • Spelactiviteiten en narratieve ontwikkeling
 • Leeromgeving en uitgaan van verschillen
 • Ouderbetrokkenheid
 • Creativiteit en kunstzinnige vorming
 • Spel, constructieve activiteiten en rekenen/wiskunde
 • Ontwikkelverhalen
 • Baby’s en spel
 • Buitenspel
 • Onderzoeksgerichte spelactiviteiten

Tijdens de verdiepingsdagen voor trainers krijgen zij handvatten en materialen die ze gebruiken tijdens verdiepingsbijeenkomsten voor pm-ers en leerkrachten. 

Voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten

Professionals die Startblokken en Basisontwikkeling gaan uitvoeren volgen de verplichte training Startblokken. De scholing omvat 64 contacturen opgebouwd uit:

 • 48 uren voor studiebijeenkomsten en
 • 16 uren voor groepsconsultaties (bezoek en nagesprek).

Deelcertificaten worden niet verstrekt. Pedagogisch medewerkers/leerkrachten die deeltrajecten hebben afgerond, ontvangen van de instelling die hen traint een ‘bewijs van deelname’ voor dat specifieke deel en de bijbehorende omvang. Het is wel mogelijk op deze wijze de verplichte 64 contacturen (48 uren studiebijeenkomsten en 16 uren groepsbezoek/nagesprek) op te bouwen. Samen met een als voldoende beoordeeld Startblokkenportfolio kan men dan een certificaat aanvragen bij De Activiteit.

Professionals volgen direct na certificering elke 3 jaar een hercertificeringstraject om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten. Hiervoor wordt van ze verwacht dat ze:

 • deelnemen aan drie verdiepingsbijeenkomsten, waarvan  één over HOREB, en
 • daaraan gekoppeld: drie groepsbezoeken, dit betekent dat er één groepsbezoek per jaar plaatsvindt die wordt uitgevoerd door een gecertificeerde Startblokkentrainer
 • verbeterpunten beschrijven in hun portfolio vanuit de LGM-overzichten. Per hoofdstuk schrijven de deelnemers een tekst over hun ontwikkeling, beschrijven de stand van zaken in hun groep en voegen bewijsstukken toe (zoals de kieskaart of ‘in beeld’). Tevens zoeken ze zelf nieuwe literatuur (bv. vanuit de verdiepingsbijeenkomsten) naar aanleiding van de verbeterpunten.

Per jaar kost dit 15 uren (waarvan 4 uren voor de bijeenkomst, 1 uur groepsbezoek, 10 uren portfolio, inclusief zelfstudie). Na 3 jaar volgt er een eindgesprek van één uur over het portfolio met een gecertificeerde Startblokkentrainer die werkt met de materialen en modules van De Activiteit. De verdiepingsbijeenkomsten gaan over:

 • HOREB gebruiken
 • Ontwikkelverhalen
 • Spel en narratieve ontwikkeling
 • Creativiteit en kunstzinnige vorming
 • Leeromgeving en uitgaan van verschillen
 • Spel, constructieve activiteiten en rekenen/wiskunde
 • Ouderbetrokkenheid
 • Baby’s en spel
 • Buitenspel
 • Onderzoeksgerichte spelactiviteiten

Materialen voor deze bijeenkomsten zijn aan te schaffen bij De Activiteit. Certificaten en hercertificeringsdocumenten kunnen aangevraagd worden bij De Activiteit. De kosten hiervoor bedragen € 10,- per certificaat (excl. verzendkosten). Bij het aanvragen zijn de volgende gegevens van belang:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • aantal contacturen
 • waardering van het portfolio: voldoende / ruim voldoende / goed
 • datum afgifte

Let op! Iedereen die in het schooljaar 2022-2023 gecertificeerd is, gaat in september 2023 een hercertificeringstraject in.

Cursus aanbod

Voorschool/Startblokken

Blijf op de hoogte van nieuws