Basiscursus Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de bovenbouw 2024-2025

Inhoud van deze cursus

Werken vanuit Ontwikkelingsgerichte principes betekent dat je spelverhalen (sociaal-culturele praktijken) met leerlingen kunt opbouwen waarin betekenisvolle spel- en onderzoeksactiviteiten centraal staan. Wie vanuit nieuwsgierigheid onderzoekt en zelf zin kan geven aan kennis en vaardigheden leert meer én beter. De rol van de leerkracht doet ertoe. Je stuurt, onderhandelt, coacht en instrueert zonder het leerproces uit de handen van leerlingen te nemen.
In deze basiscursus leer je OGO vorm te geven in de bovenbouw. Uiteraard oefen je in je eigen praktijk en ervaar je wat OGO voor jouw professionele ontwikkeling betekent.


Dit ga je leren

 • De basis van OGO in de bovenbouw: spelend en onderzoekend leren
 • Het ontwerpen en organiseren van betekenisvolle spel- en onderzoeksactiviteiten
 • Contact maken en interacties met de kinderen opbouwen.
 • De bemiddelende rol van de leerkracht; jouw rol bij spelbegeleiding en onderzoek doen
 • Interessante inhouden verbinden aan het activiteitenaanbod
 • Observeren en registreren middels HOREB
 • Evalueren, portfolio opbouwen en resultaten in beeld brengen

Zo gaan we te werk

Bijeenkomsten:
De basiscursus bovenbouw bestaan uit 8 bijeenkomsten van 2 uur.
Tijdens de bijeenkomsten werken we vanuit de volgende opbouw:

 • Presentatie/terugblik vanuit je praktijk
 • Er volgt input vanuit de hierboven geformuleerde inhouden. Aan de hand van literatuur, theorie, beeldmateriaal, werkactiviteiten, zoeken we de verdieping op om inzicht op te
  bouwen en de kenmerken en werkwijze van OGO te gaan herkennen
 • Oefenen en toepassen van nieuwe inzichten
 • Opzetten van een experiment om mee aan de slag te gaan in eigen praktijk
 • Het is mogelijk om de cursus ook op school te laten plaatsvinden als in-company training. In overleg met de school kunnen bijeenkomsten uitgebreid of weggelaten worden. Neem contact met ons op voor een aanbod op maat.

  Optie tot groepsbezoeken:
  Iedere leerkracht kan binnen de basiscursus groepsbezoeken aanvragen bij de docenten (gebruik maken van een strippenkaart). Tijdens deze groepsbezoeken staat de eigen leervraag van de leerkracht centraal. Na afloop reflecteren de leerkracht en de docent op de uitgevoerde activiteit en het handelen van de leerkracht.

  Literatuur die we gebruiken:

  • Leren in en over de wereld Een ontwikkelingsgerichte didactiek voor de groepen 5 t/m 8 Lorien de Koning (redactie) | Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV (2022))
  • Thema’s en Taal, betekenisvol lezen, schrijven en spreken. Bea Pompers | Gorcum b.v., Koninklijke Van (2024)
  • Digitale HOREB
  • Actuele artikelen uit tijdschriften bv. Zone, voor spelend en onderzoekend leren

  Tijdsinvestering

  Bewijs van deelname

  • 16 contacturen (8 x 2 uur)
  • Per bijeenkomst 2 uur bronnen lezen en 2 uur opzetten en uitvoeren van een experiment
  • Optie tot groepsbezoek

  Locatie en tijden

  Locatie: De Activiteit – Alkmaar of roulerend op de deelnemende scholen
  van 15.00 – 17.00 uur

  Docent: Bianca Oterdoom

   8 bijeenkomsten van 15.00 – 17.00 uur

   Data:

   • Bijeenkomst 1 op: woensdag 18 september 2024
   • Bijeenkomst 2 op: woensdag 13 november 2024
   • Bijeenkomst 3 op: woensdag 4 december 2024
   • Bijeenkomst 4 op: woensdag 22 januari 2025
   • Bijeenkomst 6 op: woensdag 19 maart 2025
   • Bijeenkomst 7 op: woensdag 9 april 2025
   • Bijeenkomst 8 op: woensdag 21 mei 2025
   • Bijeenkomst 8 op: woensdag 11 juni 2025 2025

   – Deze cursus vindt doorgang bij minimaal 9 deelnemers –

Onze locaties

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's

  Alkmaar - De Activiteit
  18-09-2024, 13-11-2024, 4-12-2024,225-01-2025, 19-03-2025, 09-04-2025, 21-05-2025, 11-06-2025 | van 15.00 - 17.00 uur
  Ik wil mij als particulier inschrijven

  x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


  Totaalprijs

  Het verzenden kan even duren!

  U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail


  Blijf op de hoogte van nieuws