"Ontwikkelingsgericht Onderwijs is voor mij ├ęcht contact maken met alle leerlingen. Niet alleen aansluiten op de onderwijsbehoeften maar vooral aansluiten bij wat hen drijft of interesseert. Op deze manier raken kinderen actief betrokken en raakt leren de persoon."

Sinds september 2013 ben ik werkzaam bij De Activiteit. Met name het coachen van mensen spreekt mij in het werk aan. Daarom heb ik vorig jaar de opleiding tot coach afgerond. Het lees- en schrijfproces in de groepen 3 en 4 heeft ook mijn interesse. Het is prachtig om te zien hoe leerlingen met de juiste hulp van de leerkracht grip krijgen op de geletterde wereld om zich heen. Naast mijn werk voor De Activiteit ben ik ook werkzaam op ABBS De Zuiderzee, een Ontwikkelingsgerichte school op IJburg in Amsterdam. Hier werk ik met veel plezier. De kinderen raken mij iedere dag en ik blijf in contact met datgene waar het werkelijk om draait: de groepspraktijk.

Blijf op de hoogte van nieuws