Coach-tweedaagse

Inhoud van deze cursus

Kinderen presteren beter wanneer de professional aandacht besteedt aan betekenisvolle activiteiten, aan de relatie volwassene-kind en aan de relatie kind-kind. Dit vraagt van pedagogisch medewerkers en leerkrachten creativiteit, inzicht, betrokkenheid en reflectie. De coach heeft verschillende vaardigheden nodig om leerkrachten en pedagogisch medewerkers hierbij te begeleiden. Tijdens deze tweedaagse oefenen we een aantal belangrijke coachvaardigheden en technieken en besteden we aandacht aan de theorie erachter.


Zo gaan we te werk

Inhouden dag 1: 
Bij het voeren van gesprekken gaat het om 2 aspecten: spreken en luisteren. Het komt vaak voor dat wij iets anders begrijpen dan wat de ander probeert duidelijk te maken. Dat heeft ermee te maken dat wij de woorden van een ander interpreteren. En tegelijkertijd zijn wij in ons hoofd vaak bezig met de boodschap die wij willen verzenden. Als coach is het van essentieel belang dat je de boodschap van de ander begrijpt zoals hij of zij het bedoelt. LSD biedt ons hiervoor handvatten. Het gaat bij LSD om:
Basiscommunicatie: de 9 bouwstenen

Dit model, ontwikkeld door André Weijers (2009), kent 3 lagen:

 • De eerste laag bouwstenen hebben alles te maken met groei: ‘begrenzen is groeien’ staat hierbij centraal. De 3 bouwstenen zijn verbonden aan de 3 basiskenmerken uit de cirkel van Basisontwikkeling.
 • De tweede laag gaat over de verschillende posities die wij gedurende de dag, en dus ook in coachgesprekken, aan (kunnen) nemen. Hier kijken we naar aan de hand van de waarnemingsposities uit NLP. Deze waarnemingsposities helpen ons flexibel en vanuit verschillende posities naar een situatie te kijken en deze ook te beleven.
 • De derde en laatste laag van het muurtje gaat over de drie ego-posities binnen communicatie. Deze ego-posities komen vanuit de Transactionele Analyse, het is een middel om communicatie en de relatie van mensen te analyseren en in kaart te brengen.
  In verschillende beeldfragmenten zullen we de hierboven genoemde punten gaan herkennen en verkennen met elkaar.

Het voeren van gesprekken

Bij het voeren van gesprekken gaat het om 2 aspecten: spreken en luisteren. Het komt vaak voor dat wij iets anders begrijpen dan wat de ander probeert duidelijk te maken. Dat heeft ermee te maken dat wij de woorden van een ander interpreteren. En tegelijkertijd zijn wij in ons hoofd vaak bezig met de boodschap die wij willen verzenden. Als coach is het van essentieel belang dat je de boodschap van de ander begrijpt zoals hij of zij het bedoelt. LSD biedt ons hiervoor handvatten. Het gaat bij LSD om:

 • (actief) Luisteren
 • Samenvatten
 • Doorvragen

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe luister je nu actief? Of waar moet een goede samenvatting aan voldoen? En welke vragen zijn geschikt om het verhaal van de coachee zo helder mogelijk te krijgen voor jezelf maar ook voor de ander? Dit gaan we in kleine groepjes oefenen.

De IJsberg
Mensen hebben verschillende drijfveren en soms is het belangrijk tijdens een coachingsproces te achterhalen wat mensen drijft om bepaald gedrag te laten zien, zodat je hier op in kunt spelen. McClelland heeft onderzoek gedaan naar deze drijfveren en heeft hierbij een model ontwikkeld, de IJsberg. Met dit model brengt hij in beeld hoe gedragsverandering gerealiseerd kan worden. Boven de waterlijn bevinden zich het zichtbare gedrag en de kennis van mensen. Maar het grootste gedeelte van de IJsberg bevindt zich onder water en vertegenwoordigd de onbewuste en onzichtbare overtuigingen, normen en waarden, eigenschappen en motieven van mensen. Omdat de aspecten die zich bevinden onder de waterlijn van invloed zijn op het zichtbare gedrag en de kennis, is het voor het realiseren van gedragsverandering van belang om zo nu en dan onder de waterlijn te kijken. Ook dit gaan we praktisch oefenen in kleine groepjes.

Feedback geven en confronteren
Bewustwording en bewustzijn zijn twee essentiële zaken binnen coaching. Het stimuleren van de bewustwording kan de coach op verschillende manier doen. Bijvoorbeeld door het stellen van vragen gericht op bewustwording, het aanreiken van verschillende perspectieven, maar het kan ook door het geven van feedback of door te confronteren.
Feedback is de ander laten zien wat hij doet en welke uitwerking zijn handelswijze heeft op anderen. Het teruggeven van wat je ziet en aangeven hoe je dat beleeft. Maar hoe doe je dit nu? Aan het geven van feedback zijn enkele regels verbonden die we in kleine groepjes zullen oefenen. Confronteren is een krachtiger middel om de ander zich bewust te laten worden van wat hij of zij doet. Het doel van confronteren is dat de anders zelfonderzoek gaat doen. Confronteren kan op verschillende manieren die wij met elkaar zullen onderzoeken.

Inhouden dag 2: 

Coachingsmodel van Van Beek en Tijmes

Coaching is doelgericht ofwel resultaatgericht. Kenmerkend hierbij is dat de coachee altijd met een vraag komt, hij/zij wil van punt A naar B, maar weet niet precies hoe hij/zij daar moet komen. Het gaat niet alleen om het resultaat, maar ook om het leerproces en het leervermogen. Dat wil zeggen dat de coachee leert te leren en na de coaching kan benoemen hoe hij of zij van punt A naar punt B gekomen is. Wanneer dit gelukt is, is hij of zij ook in staat ditzelfde resultaat in een soortgelijke situatie zelf te behalen. Hierbij is de coach niet alleen de begeleider, maar wendt ook eigen deskundigheid aan om leerprocessen te sturen en te stimuleren.
Van Beek en Tijmes hebben een model ontwikkeld dat het coachingsproces inzichtelijk maakt. Dit model bekijken we grondig met elkaar en vertalen we naar onze eigen praktijk.

NLP- grondplaten
Je kunt de vraag van de coachee op verschillende manieren verkennen. Bijvoorbeeld door de coachee het verhaal uitgebreid of opnieuw te laten vertellen en door te vragen. Het gebruik van het grondplatenspel vanuit NLP is ook een optie. Samen verkennen we deze manier van werken. We ervaren deze manier van werken vanuit verschillende rollen, namelijk die van coach, coachee en observator.

Leerstijlen van Kolb
Psycholoog David Kolb ontwikkelde in de jaren zeventig een model ten behoeve van effectieve leerprocessen. Door de leerstijlen van Kolb wordt duidelijk dat er niet één manier van leren is. Er zijn meerdere methoden en ieder individu heeft hier een eigen voorkeursleerstijl. Kolb ontdekte dat mensen geneigd zijn voornamelijk de stijl verder te ontwikkelen waar zij sterk in zijn. Hierbij geeft hij aan dat het dus belangrijk is dat mensen ook goed aandacht besteden aan de manieren van leren waarin zij minder goed zijn. Door deze diversiteit aan manieren van leren kan de leercyclus namelijk vollediger en evenwichtiger doorlopen worden. We verkennen het model van Kolb en onderzoeken onze eigen leerstijl.

Literatuur
Tijdens de tweedaagse krijgen de deelnemers een reader met werkmaterialen en relevante literatuur.


Tijdsinvestering

12 contacturen

 

 


Locatie en tijden

Locatie: Alkmaar, De Activiteit

Data: 14 en 15 oktober 2024

Tijd: 10.00-16.00 uur

Onze locaties

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's

  Alkmaar - De Activiteit
  14-10-2024 en 15-10-2024 van 10.00 - 16.00 uur
  Ik wil mij als particulier inschrijven

  x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


  Totaalprijs

  Het verzenden kan even duren!

  U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail


  Blijf op de hoogte van nieuws