Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw (2024)

41.00

Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw.

Auteurs: Frea Janssen-Vos, Levineke van der Meer, Hermien de Waard, Isabelle Vingerhoets

Categorie:

Beschrijving

Het verhaal gaat door.

De basis voor deze nieuwe editie van Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw is het gedachtegoed van Frea Janssen-Vos. In deze versie gaan we verder met haar verhaal. Dit doen we met nieuwe praktijkverhalen, de speltheorie van Bert van Oers en de nieuwste inzichten vanuit de ontwikkelingsgerichte pedagogiek-didactiek.

Samen met kinderen spelverhalen opbouwen is de kern van het aanbod voor jonge kinderen. Kinderen willen deelnemen aan de wereld om hen heen en dat doen ze door te spelen. Door kinderen de kans te geven om de wereld om hen heen na te spelen ontstaan er volop mogelijkheden van alles te leren. Zo ontdekken kinderen wat ze al weten en kunnen, en wat er nog nodig is om de wereld te begrijpen en daarin mee te doen. Ze worden nieuwsgierig en gaan op onderzoek. Spel is dus niet alleen leuk of passend bij jonge kinderen, maar ook dè manier om echt kennis en vaardigheden te willen en kunnen leren.

Dit vraagt om professionals die zelf volop in de wereld staan en vanuit deze kennis en ervaringen oog hebben voor interessante spelverhalen. Ze richten de omgeving van kinderen zo in dat er van alles te spelen valt, zijn uit op contact en interactie en zien kansen om vanuit betekenisvolle activiteiten langlopende spelverhalen op te bouwen. Ze hebben kennis van de spelontwikkeling van kinderen en zien wat kinderen nodig hebben aan kennis en vaardigheden om ook echt mee te doen.

Met dit boek leer je om je eigen ervaringen in te zetten bij het opbouwen van spelverhalen en nieuwsgierig te zijn naar de ervaringen, wereld en taal van de kinderen. We bieden doorkijkjes in de kinderopvang, peuters, kleuters en de groepen 3/4. We laten zien dat spel en onderzoek ook bij jonge kinderen bij elkaar horen en geven je handvatten voor jouw rol als ontwerper, begeleider, deelnemer en meerwetende partner.

Een handboek voor alle (aankomende) professionals die spel in het hart hebben.

Blijf op de hoogte van nieuws