Beter leren door onderzoek

4.00

Het nieuwe gevleugelde woord in het onderwijs is: ‘21st century skills’.

Beschrijving

Onderwijs moet leerlingen de kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om in de 21ste eeuw mee te doen en zich te ontplooien tot autonome deelnemers aan een toekomstige samenleving. In de uitleg van wat die ‘skills’ inhouden, zien we onder andere probleemoplossend vermogen, samenwerken en kritisch denken prominent naar voren komen. De eerste stappen naar een brede inzet van onderzoekend leren in primair en secundair onderwijs zijn gezet. Hoe nu verder? Op basis van een literatuurstudie naar de rol van de leraar bij onderzoekend leren van leerlingen hebben de auteurs van deze publicatie geprobeerd een antwoord op die vraag te formuleren. De bevindingen uit de literatuurstudie zijn in deze brochure vertaald naar ideeën voor de praktijk.

Blijf op de hoogte van nieuws