Toolkit voor Invoering Startblokken en Basisontwikkeling voor trainers (te downloaden)

0.00

Deze toolkit richt zich op iedereen die betrokken is bij het professionaliseren van pedagogische medewerkers (pm’ers), peuterleidsters, onderwijsassistenten en leerkrachten in de onderbouw van de basisschool, en/of bij de invoering van Startblokken en Basisontwikkeling. Leidinggevenden, onderbouw- en VVE-coördinatoren, interne begeleiders, nascholers, pabodocenten Jonge Kind en trainers krijgen zicht op de praktijk van het invoeren. Wat komt er allemaal bij kijken als je aan de slag gaat met Startblokken en Basisontwikkeling?

In deze toolkit staan veel voorbeelden die laten zien hoe Startblokken en Basisontwikkeling er in de praktijk uitziet en hoe de bijbehorende nascholing eruitziet. De voorbeelden zijn vooral gericht op de kinderopvang en de groepen 1 en 2, en zijn gekozen omdat ze een goed beeld geven van een specifiek element van Startblokken en Basisontwikkeling in de praktijk. Een enkele keer is er ook een voorbeeld opgenomen uit groep 3, zodat de doorgaande lijn zichtbaar wordt.

Categorie:

Beschrijving

Deze toolkit is de start van een online databank, waarin De Activiteit mooie praktijken van de invoering én uitvoering van Startblokken en Basisontwikkeling gaat onderbrengen. De databank zal gaan fungeren als een rijke bron voor met name trainers en nascholers Startblokken en Basisontwikkeling. Voor goede nascholing is het van belang om kennis te hebben van de ideeën en achtergronden van de ontwikkelingsgerichte benadering van jonge kinderen en professionals, die ten grondslag liggen aan Startblokken en Basisontwikkeling. Daar begint deze toolkit mee. Vervolgens wordt ingegaan op de bijbehorende aanpak van professionalisering, die natuurlijk ook ontwikkelingsgericht is. Wat dat inhoudt beschrijven we in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt een beeld geschetst van enkele invoeringsvarianten op hoofdlijnen.

 

Blijf op de hoogte van nieuws