Werken met het leerling-portfolio

8.50

Een aantal jaren heeft het werken met portfolio’s onder druk gestaan door de ‘meetcultuur’ in het Nederlandse basisonderwijs. De laatste tijd begint er echter weer meer ruimte te komen voor het portfolio. Deze hernieuwde belangstelling vraagt ook om een opvolger van de OGO-brochure ‘Mijn Portfolio’. Deze brochure is in 2002 verschenen in samenwerking met verschillende scholen. Inmiddels is er door de jaren heen nieuwe kennis ontwikkeld en hebben meerdere scholen ervaring opgedaan met het werken met portfolio’s. Deze brochure biedt scholen en leerkrachten handvatten om zich te verdiepen in het portfolio en geeft een eerste aanzet om er mee te werken. Daarnaast kan deze brochure een start zijn voor gesprek en kan er een werkwijze ontwikkeld worden. In gesprek gaan met elkaar is van belang omdat HET portfolio niet bestaat. Elke school ontwikkelt haar eigen versie, die past bij de eigen visie.

In het eerste hoofdstuk wordt achtergrondinformatie gegeven waarin nationale en internationale literatuur wordt verwerkt. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de voordelen van het portfolio en de verschillende verschijningsvormen. Vervolgens wordt het portfolio in hoofdstuk 2 gekoppeld aan de OGO-praktijk. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de vaardigheden die het portfoliogebruik vraagt van leerkrachten. De fases waaraan het portfolio gekoppeld kan worden en de uitvoering van de gesprekscyclus worden tevens duidelijk. Hoofdstuk 3 geeft een stappenplan dat scholen kunnen gebruiken bij het invoeren van het portfolio. De brochure wordt afgesloten met praktijkverhalen van verschillende scholen die al werken met het portfolio. Deze verhalen kunnen gebruikt worden ter inspiratie en geven zicht op de plaats die een portfolio kan krijgen binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Categorie:

Beschrijving

Werken met het leerling-portfolio Jitske Bosma Deze brochure is bedoeld voor scholen en leerkrachten die willen werken met het leerling-portfolio.

Blijf op de hoogte van nieuws