Spelen en leren op school

34.50

Spelactiviteiten geven kinderen de mogelijkheid om vanuit betrokkenheid en met een bepaalde mate van vrijheid steeds meer volgens regels te handelen. Spel kan veel verschillende vormen hebben, zoals rollenspel, buitenspel, sport of onderzoek als spel. Zo kan spel binnen allerlei vakgebieden ingezet worden, zoals bij rekenen, taal, geschiedenis, muziek en bewegen.

Leerkrachten zorgen ervoor dat spelactiviteiten meerwaarde krijgen voor de ontwikkeling van kinderen. De leerkracht denkt vooraf na over de inrichting van de ruimte, speelt mee, doet handelingen voor, voert goede gesprekken en reflecteert en evalueert, ook samen met de kinderen.

Dit boek geeft een mooi beeld van spel binnen verschillende vakgebieden in zowel onder- als bovenbouw. De achterliggende theoretische visie op spel en concrete invullingen daarvan komen uitgebreid aan bod. Er zijn diverse inspirerende voorbeelden opgenomen die laten zien hoe (aankomende) leerkrachten ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten met succes kunnen inzetten in de klas.

 

Redactie: Marjolein Dobber en Bert van Oers

Categorie:

Beschrijving

Kinderen spelen graag.
Spel is een onlosmakelijk deel van hun leven en het is van grote waarde voor leren en ontwikkeling, óók op school!
Dit boek geeft leerkrachten (in opleiding) inzicht in de meerwaarde van spel voor het leren en de ontwikkeling van alle kinderen op de basisschool.

Extra informatie

Auteur

Marjolein Dobber & Bert van Oers (red.)

Uitgever

Van Gorcum, Assen

ISBN

9789023252153

Blijf op de hoogte van nieuws